מחוון לבחינות / ועדת קבלה – קורס מנהל עבודה

מוגשת בזה רשימת מטלות שעל כל מועמד לדעת טרם קבלתו לקורס מנהלי עבודה.

 

תמצית תיאור המקצוע

קורס מנהלי עבודה בבניין מכשיר בעלי מקצוע מוסמכים אשר מורשים לניהול ופיקוח העבודה באתרי הבנייה. מנהל עבודה בבניין אחראי על היבטים מרכזיים באתר ומרכז סמכויות שונות ביניהן ניהול נושאי בטיחות והבריאות התעסוקתיות באתר בניה, הערכת כוח אדם נדרש לפרויקט , הוצאת הזמנות עבודה, קביעת נהלי עבודה , קביעת לוח זמנים, תיאום מול הרשויות וניהול כוח האדם באתר. בוגרי קורס מנהלי עבודה בבניין משתלבים באתרי בנייה, חברות קבלניות ופרטיות ומוסדות פרטיים וציבוריים.

 

מבנה המחוון

הלימודים בתוכנית זו מתבססים על לימודים עיונים בתחומי הבניין השונים ונלמדים ברמה גבוהה בהסתמך על ידע קודם בבניין אותו רכשו הלומדים קודם הגעתם לקורס זה.

המחוון מתבסס על ידע שנצבר מהיכרות עם העבודה במקצוע על דרישותיה, צרכיה והאתגרים שבה.

 

מטרה

הסדרת מתכונת קבועה ואחידה לוועדת קבלה

משך הריאיון בוועדה 15-30 דקות.

בוועדה יישאל הנבחן אודות הנושאים שלהלן:

 

1. א. משך עבודה בפועל באתרי בניה

   ב. סוג חברת הבנייה בה עבד

   ג. היקף פרויקט הבנייה

   ד. התפקידים אותם ביצע

2. מושגי יסוד בעבודה בבניין

3. מדידות: תכנית מדידה, תכנית מתווה סימון.

4. המועמד יתאר את חלקי הטפסנות, הבנאות ותפקידם: א. סוגי רגלי תמיכה וחלקיהן ב. מרווח מקסימלי בין רגלי תמיכה ג. חלקי פיגומים ותפקידם ד. מרווח עבודה ה. לוח לחץ ו. עבודה עם תבנית מתכת.

5. המועמד יתאר את שלבי העבודה בביצוע טפסנות בבניין (טפסנות ברזל 5 וטפסנות עץ ופלדה) יפרט את אופן התכנון לעמוד, לקיר ממ"ד, לתקרה, לרצפה ומדרגות.

6. המועמד יתאר את סוגי הברזל מקומם ותפקידם.

7. המועמד יתאר ויסביר נתונים להזמנת בטון 7 א. חישוב כמויות ב. איכות הבטון ג. חוזק הבטון.

8. המועמד יתאר את נושא דיפון וחפירה (יציבות דופן). תקנות עבודה בגובה.

9. המועמד יתאר את סוגי ביסוס ואופן.

ב ה צ ל ח ה.

 

למידע נוסף: מוטי חכמון
משרד: 04-8181335
נייד: 054-4368827
מייל: motih@telhai.ac.il

השאירו פרטים, וצאו לדרך!

אנא מלאו את טופס - השאירו פרטים, וצאו לדרך!